V rámci aktivít na škole rozvinieme krúžkovú a záujmovú činnosť na škole nasledovne:

 1. Predplavecký výcvik – Libaiová, Mádelová viac...

 2. Lopedické minimum – všetky pani učiteľky

 3. Výtvarné aktivity  všetky pani učiteľky viac...

 4. Telocvičňa v  ZŠ Pohraničná – každý utorok – Libaiová, Mádelová viac...

 5. Základy výpočtovej techniky –  Libaiová, Mádelová viac...

 6. Kultúrne programy – všetky p. uč.

 7. Environmentálna výchova – SZOPK, Podunajské múzeum v Komárne

 8. Výučba AJ – každý utorok – p. uč. Plachá viac...

 9. Ekoaktivity, deň Zeme, prevenčné programy   viac...

 10. Spolupráca s CVČ

 11. Spolupráca so ZŠ Pohraničná a ZŠ Komenského viac...

 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – p. A. Bereczová, K. Poláková – zdravá výživa, stomatológia viac...

 13. Projekt ŠPZ – rozšírený o projekt ADAMKO podprojekt –KVAPÔČKA NÁDEJE aj pre Teba! viac...

 14. Filia – Sladkosti závislosťou? viac...

 15. Cindi – Chceme dýchať čistý vzduch! viac...

 16. Dropie – poznajme vtáctvo Podunajskej nížiny. viac...

 17. Čisté ruky – prosociálna výchova

 18. Klub dôchodcov – kultúrne programy viac...

 19. Hvezdáreň – výtvarné súťaže, návštevy viac...

 20. Poľovníci, polícia – aktivity viac...

 21. Hudobnopohybový krúžok – p. uč. Bereczová pri ZUŠ v ZŠ Pohraničná

 22. Spevácky krúžok – p. Kerepecká viac...

 23. Prvky dramatickej výchovy – ŠD Komenského, Pohraničná

 24. Experimentácia a začlenenie projektu – Dlane plné detí viac...

 25. Jazdenie na koníkoch viac...

Hlavná stránka

 

Plánované a uskutočnené aktivity:

 

 
Návšteva telocvične v ZŠ Pohraničná
Návšteva 1. ročníkov -ZŠ Pohraničná, Komenského, Rozmarínová
Návšteva knižnice a CVČ
3x v školskom roku - Týždenné kurzy plávania
Divadelné predstavenia
Počas šk, roka Spevácke vysúpenia a súťaže
Apríl 2015 Olympiáda škôlkárov
Jar 2015 Návšteva štadióna a tenisových kurtov
Jeseň 2014, jar 2015 Návšteva Podunajského múzea
Raz do týždňa počas celéjo šk.roka Vychádzky do okolia MŠ
Jún 2015 Návšteva Ranča
Máj 2015 Návšteva ZUŠ
Máj 2015 Cesta vláčikom
September 2014 Výstava vtáctva a domácej hydiny

 
Konkurzné výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky na nasledovné funkčné obdobie 2014 – 2019.
Letné prázdniny.
Ukončenie šk. roka 2013/2014.
Rozlúčková slávnosť. L+V+S
Celodenný výlet  loďou s rodičmi. L+V+S
Návšteva kultúrneho podujatia. L+V+S
MDD – športové dopoludnie. L+V+S
Kreslenie zážitkov – Koníky a iné zvieratká. L+V+S 
Návšteva Ranču – Marcelová. L+V+S
Besiedky ku Dňu matiek. L+V+S
Malá olympiáda škôlkarov. S
Komárňanské dni. L+V+S
III. Etapa predplaveckého výcviku. S
Cesta vláčikom. L+V+S
Sokoliari medzi deťmi. L+V+S
Deň Zeme + brigáda. L+V+S
Apríl – mesiac lesov. L+V+S
Návšteva knižnice. V+S
Marec, mesiac knihy. L+V+S
Učenie sa v škole – návšteva ZŠ Rozmarínova. S
II. Etapa predplaveckého výcviku. S
Veľká noc. L+V+S
Fašiangový karneval. L+V+S
Zápis detí do ZŠ. S
Zimné šantenie. L+V+S
I. etapa predplaveckého výcviku. S
Vianočný futbalový turnaj. S
Vystúpenie spevokolu Hviezdička. V+S
Návšteva v 1. ročníku ZŠ Pohraničná, pred zápisom do ZŠ. S
Výtvarný súťaž - Žitnoostrovské pastelky. V+S
Hugo a jeho sladkosti – divadelné predstavenie v MŠ. L+V+S
Mikuláš medzi deťmi – 05.12.2013. L+V+S
Krúžková činnosť v škole. V+S
Advent.
Hráme sa s Nevedkom – návšteva žiakov zo ZŠ Rozmarínova v MŠ. L+V+S
 
13.11.2013 Dokáž, čo vieš! Vedomostná súťaž v ZŠ Rozmarínova S
14.11.2013 Tančekovo
09.10.2013 Návšteva ZŠ Komenského S
15.10.2013 Deň zdravia – ZŠ Pohraničná S
23.10.2013 Aktivity v 1. Ročníkoch ZŠ Komenského S
04.10.2013 Výstava zvierat a vtáctva. V,S
08.10.2013 Výučba Anglického Jazyka
Svet očami detí – prevzatie dvoch ocenení získaných v krajskom kole – Prešov
16.09.2013 Práce detí L, V,S
Zahájenie školského roka 2013/2014

Ukončenie šk. roku 2011/2012

Letné prázdniny
Rozlúčková slávnosť _L,V,S, ukončenie šk.roka 2012/2013
Výlet loďou s rodičmi  L,V,S
MDD športové dopoludnie  L,V,S
Návšteva RančaMarcelovákoníky a iné zvieratá, kreslenie zážitkovL,V,S
III. etapa predplaveckého výcviku S
Besiedky ku Dňu matiek  L,V,S
Návšteva koncertu V ZUŠS
Malá olympiáda škôlkarovS, Komárňanské dni
II. etapa predplaveckého výcvikuS
Aprílmesiac lesov Deň zemeL,V,S
Návšteva knižnice  S
Marec, mesiac knihy  L,V,S
Pesničkové všeličo L,V,S
Vesmír očami detí L,V,S
Fašiangový karneval L,V,S
Divadelné predstavenia podľa ponuky L,V,S
Zápis detí do 1. ročníkov S
Zimné šantenie L,V,S
Vianočný futbalový turnaj S
Vystúpenie spevokolu Hviezdička  V,S
Mikulášske oslavy L,V,S
Advent L, V,S
Návšteva ZŠ pred zápisom do I. ročníka S
výtvarné súťaže L,V,S
Divadelné predstavenie MsKs V,S
08.10.2012 do 12.10.2012 odpoludnia predplavecký výcvik  S
Spevokol Hviezdička  V,S
Cvičenie V telocvični ZŠ Pohraničná  S
Krúžková činnosť V,S
Jesenná brigáda
Sovíčatá V MŠ
Včielky V MŠ
Lienočky V MŠ
Jesenné šantenie  LVS
26.09.2012 návšteva II. ročníkov v ZŠ Komenského  S

03.09.2012 Začiatok školského roku 2012/2013


Ukončenie šk. roku 2011/2012
26.06.2012 Rozlúčková slávnosť Sovíčat 
25.06.2012 Výborová schôdza RaPŠ
14.06.2012 Charitatívne vystúpenie v evanjelickom kostole – spevokol Hviezdička
13062012 Kreslenie zážitkov z Ranča v Marcelovej Koníky
09.06.2012 Výlet loďou s rodičmi L, V,S
06.06.2012 Návšteva Ranča Marcelová koníky a iné zvieratká L, V,S
01.06.2012 MDD športové dopoludnie L, V,S

30.05.2012 Kráľ Jonášdivadelné predst. na počesť p. Jiráska  dopoludnia v MŠ L, V,S

16.05.2012 VČIELKY  besiedka ku Dňu matiek

15.05.2012 Návštevakoncert v ĽŠU Sovíčatá

15.05.2012 LIENOČKY  besiedka ku Dňu matiek

10.05.2012 SOVÍČATÁ  besiedka ku Dňu matiek

26.04.2012 Olympiáda škôlkarov  Sovíčatá   športová hala dopoludnia

21.04.2012 Deň Zeme aktivity, veľká jarná brigáda obnova telov. zariadení na šk. dvoroch
19.04.2012 Okresná súťažná prehliadka speváckych zborov "Mládež spieva"

12.04.2012 Vystúpenie speváckeho zboru Hviezdička v dome Matice Slovenskej

24.04.2012 Veľkonočná výzdoba

12. až 16.03.2012 II. etapa predplaveckého výcviku dopoludnia  Sovíčatá

08.03.2012 Divadelné predstavenie v MŠ L, V,S

06.03.2012 Marec  Mesiac knihy návšteva knižnice Sovíčatá

28.02.2012 Vesmír očami detí

17.02.2012 Sniežik sa chumelí

14.02.2012 Fašiangový karneval Lienočky, Včielky,Sovíčatá

0910.02.2012 Zápis detí do ZŠ

02.02.2012 Návšteva Slovenskej ústrednej Hvezdárne v Hurbanove V,S

26.01.2012 Výborová schôdza RaPŠ o 16.00 hod.

január 2012 Zima je zima je, my sa nenudíme , V,S

18.01.2012 Triedna schôdza v triede 56 ročných detí pred zápisom do ZŠ

20.12.2011 Vianočný rozhovor v TV

20.12.2011 Vianočný futbalový turnaj Sovíčatá

14.12.2011 Vystúpenie na radnici s kultúrnym programom

10.12.2011 Športujeme s Mikulášom na ZŠ Pohraničná

09.12.2011 Vystúpenie na otvorení Vianočných trhov v Komárne

07.12.2011 Návšteva ZŠ pred zápisom detí do 1. ročníkov ZŠ Sovíčatá

06.12.2011 Mikulášske oslavy L, V,S

01.12.2011 Spevokol

01.12.2011 Najkrajší sen  výtvarná súťaž.

24.11.2011 Jesenné šantenie L, V,S

november 2011 Šikovné ručičky L, V,S

24.10.27.10.2011 I. etapa predplaveckého výcviku odpoludnia Sovíčatá

11.10.2011 Angličtina Včielky

11.10.2011 Angličtina Sovíčatá

30.09.2011 Jesenné šantenie Včielky, Sovíčatá

28.09.2011 Lienočky v škôlke

28.09.2011 Včielky v škôlke

28.09.2011 Sovíčatá v škôlke

13.09.2011 Plenárna schôdza RaPŠ, triedne schôdze
08.09.2011 Zasadanie výboru RaPŠ

05.09.2011 Prvé dni v škôlke ,,

18.08.2011 Prázdninové šantenie v škôlke


2011 júl  august Letné prázdniny

29.06.2011 V škôlke  Lienočky a Včielky

27.06.2011 Rozlúčková slávnosť  sovíčatá + V + L

16.06.2011 Charitatívne vystúpenie v evanjelickom kostole – spevokol Hviezdička

03.06.2011 Chotín  návšteva Ranča  koníky , ,

01.06.2011 Športové dopoludnie pre deti k MDD  ,,

30.05.03.06.2011 III. etapa predplaveckého výcviku Sovíčatá

27.05.2011 17:30 Vystúpenie spevokolu HVIEZDIČKA vo vojenskom kostole v Komárne

25.05.2011 návšteva ZUŠ  Sovíčatá

19.05.2011 Deň matiek  Sovíčatá

12.05.2011 Deň matiek  Lienočky

11.05.2011 Deň matiek  Včielky

06.05.2011 NATURÁĆIKOVIA edukačný projekt, Sovíčatá

28.04.2011 Môj sen o Komárne  výtvarná súťaž

27.04.2011 Olympiáda škôlkárov

Apríl 2011 Deň Zeme

13.04.2011 Súťažná prehliadka "Mládež spieva" MsKS Komárno

13.04.2004 Výtvarná súťaž  "Môj sen o Komárne" VčielkySovíčatá

11.0415.04.2011 II. etapa predplaveckého výcviku, Sovíčatá

06.04.2011 o 16:00 v Matici  vystúpenie spevokolu Hviezdička

Marec 2011 Literárno – výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2011

24.03.2011 Brigáda na školských dvoroch v Materskej škole

11.03.2011 Výstava trofeje poľovnej zvery VčielkySovíčatá

10.03.2011 Návšteva s prekvapením II LienočkyVčielkySovíčatá

08.03.2011 Návšteva knižnice, Sovíčatá

02.03.2011 Takto a hráme LienočkyVčielkySovíčatá

02.03.2011 Posledný zimný pozdrav LienočkyVčielkySovíčatá

02.03.2011 A takto cvičia Sovíčatá v telocvični

18.02.2011 EKOnábytok

Február 2011 Výtvarná súťaž  Vesmír očami detí

15.02.2011 Fašiangové slávnosti, karneval

03.02.2011 Návšteva s prekvapením LienočkyVčielkySovíčatá

03.02.2011 V škôlke

27.01.2011 Slniečkové deti

27.01.2011 Schôdza výboru RaPŠ

2122.01.2011 Zápis detí do ZŠ

December 2010 Rekonštrukcia kotolne

21.12.2011 Zimné šantenie

21.12.2010 Vianočná akadémia  vystúpenie

20.12.2010 Vianočný futbalový turnaj škôlkárov

17.12.2010 Návšteva detí I. ročníkov v ZŠ

14.12.2010 Triedna schôdza pre zápisom detí do ZŠ  Sovíčatá

06.12.2010 Mikulášske oslavy

December 2010 Farebný svet na papieri

November 2010 Rekonštrukcia budovy

25.11.2010 Profesionálne divadlo "Farbičková princezná"

24.11.2010 Šantenie s loptou, Sovíčatá

23.11.2010 Angličtina Včielky, Sovíčatá

12.11.2010 Otvorenie výstavy detských prác Žitnoostrovské pastelky  Spevácky krúžok

05.11.2010 Práce detí pre mestskú políciu 2010  sovíčatá

23.10.2010 Veľká jesenná brigáda, obnova telovýchovných zariadení na školskom dvore

23.10.2010 Deň v školke Lienočky, Včielky a Sovíčatá

19.10.2010 Šarkaniáda, Sovíčatá, Včielky

11.1015.10.2010 1. etapa predplaveckého výcviku triedy Sovíčat v odpol. hodinách

01.10.2010 Výstava zvierat a vtáctva, Včielky, Sovíčatá

September 2010 Septembrové dni a aktivity, Lienočky, Včielky a Sovíčatá

23.09.2010 Stretnutie detí MŠ s deťmi ZŠ Ul.pohraničná 9 v KN s Mestskou políciou

14.09.2010 Plenárna schôdza rodičov, potom triedne schôdze

08.09.2010 Zasadanie výboru RaPŠ

02.09.2010 Zahájenie školského roka 2010/2011


2010 júl  august Letné prázdniny

29.06.2010 Medzinárodný deň boja proti drogám prevenčné edukačné aktivity v rámci projektu

                 FILIA CINDI = 100x PREČO???  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

23.06.2010 Rozlúčková slávnosť detí odchádzajúcich do ZŠ  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

17.06.2010 Charitat. vystúpenie detského spev. zboru Hviezdiča v evan. kostole v KN

10.06.2010 Profesionálne divadlo  farebná rozprávka pre deti  O kozliatkach

08.06.2010 Návšteva Chotína  ranč s koníkmi  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

01.06.2010 MDD  športové dopoludnie s deťmi  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

máj 2010 Aplikácia a overovanie nového projektu  DLANE PLNÉ DETÍ  Sovíčatá

24.05.2010 Dúhový svet rozprávok

17.21.05.2010 III. záverečná etapa  týždenný predplavecký výcvik + odovzdávanie diplomov

19.05.2010 Koncert v ZUŠ  Sovíčatá

13.05.2010 Deň matiek  besiedky spojené s kultúrnym programom detí

12.05.2010 Deň matiek  besiedky spojené s kultúrnym programom detí

11.05.2010 Deň matiek  besiedky spojené s kultúrnym programom detí 

29.04 2010 Komárňanské dni  Malá olympiáda škôlkárov  Sovíčatá

27.04.2010 DETI DEŤOM  prehliadka hudobnej tvorivosti detí z materských škôl 

23.04.2010 Deň Zeme  aktivity detí  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

20.04.2010 MLÁDEŽ SPIEVA 2010 41.ročník  Včielky, Sovíčatá

16.04.2010 Polícia medzi najmenšími

apríl 2010 Prírodné krásy Komárna, výtvarná a literárna súťaž v rámci KN dní

marec 2010 Súťaž o najkrajšiu kraslicu  (interná výtvarnotechnická súťaž prác detí)

29.03.2010 Beseda a príslušníkmi Mestskej polície  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

24.03.2010 Výstava Trofeje poľovnej zvery Včielky, Sovíčatá

24.03.2010 Knižnica Palatínova  Týždeň Slovenskej Knihy Včielky, Sovíčatá

10.03.2010 Návšteva amatérskeho divadla "Perinbaba" v knižnici J. Selyeho v Komárne Sovíčatá

08.12.03.2010 II. etapa  týždenný predplavecký výcvik  Sovíčatá

25.02.2010 Literárnovýtvarná súťaž Zlaty Dônčovej  Včielky, Sovíčatá

25.02.2010 Vesmír očami detí  Včielky, Sovíčatá

25.02.2010 Triedna schôdza  Lienočky

25.02.2010 Triedna schôdza  Sovíčatá

23.02.2010 Výučba Anglického jazyka Včielky, Sovíčatá

18.02.2010 Triedna schôdza  Včielky

13.02.2010 Nová didaktická a výpočtová technika

12.02.2010 Karnevalové dozvuky  Včielky, Sovíčatá

11.02.2010 Fašiangový karneval  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

03.02.2010 Návšteva observatória v Hurbanove  Včielky, Sovíčatá

02.02.2010 Lienočky v školke

02.02.2010 Zasadanie výboru

21.22.01.2010 zápis detí do základných škôl  Sovíčatá

20.01.2010 návšteva 1.a 2. ročníka v ZŠ  Ul. Komenského v Komárne  Sovíčatá

18.01.2010 zimné šantenie  Sovíča

12.01.2010 Triedna schôdza  zápis do základných škôl  Sovíčatá

22.12.2009 Výtvarná súťaž  Žitnoostrovské pastelky  Sovíčatá

2122.12. 2009 Zimné šantenie na školskom dvore2009 všetky deti

04.12.2009 Mikulášske oslavy  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

03.12.2009 výtvarná súťaž Maľujeme zimu, čarovné Vianoce

26.11.2009 brigáda

26.11.2009 výtvarné práce pre Mestskú políciu

23.11.2009 vystúpenie spevokolu v Klube dôchodcov v Komárne  Včielky, Sovíčatá

20.11.2009 výstava ručných prác Klub dôchodcov v Komárne  Včielky, Sovíčatá

18.11.2009 návšteva stomatologickej ambulancie MUDr. Kökényová Sovíčatá

13.11.2009 návšteva knižnice na 7. sídlisku  Sovíčatá

09.11.13.11.2009 predplavecký výcvik  Sovíčatá

06.11.2009 odkaz kameňa M. Kánthovej  Sovíčatá

06.11.2009 Zdravé zúbky  stomatológia, všetky deti

04.11.2009 ukážka práce Mestskej polície a kynológov, všetky deti

28.10.2009 aktivity okolo poludnia  Lienočky, Včielky, Sovíčatá

Október 2009 výtvarné práce detí

27.10.2009 zasadanie rady školy 16:00 hod

27.10.2009 tvorivé dielne  ZŠ Pohraničná

27.10.2009 bábkové predstavenie v MsKs  dopoludnia  Včielky, Sovíčatá 10:00

26.10.2009 výchovný koncert – „SPIEVAJ SI, SPIEVAJ"  Včielky, Sovíčatá

22.10.2009 Lienočky  doobeda  fotky

02.10.2009 výstava Vtáctva a domácich hospodárskych zvierat, Včielky a Sovíčatá

01.10.2009 výstava Fauna vážok Slovenskej republiky, Včielky a Sovíčatá

30.09.2009 Lienočky ráno  video

22.09.2009 cvičene telocvičňa ZŠ Pohraničná

September 2009 činnosti v materskej škole

September 2009 výtvarné práce detí

 

 

Hlavná stránka