06.15        -   HRY A  HROVÉ  ČINNOSTI  DETÍ

                -   POHYBOVÉ  A  RELAXAČNÉ  CVIČENIA

                -   HYGIENA, DESIATA

KURIKULÁRNE  VZDELÁVANIE  (obsahové a výkonové štandardy):

-         Ja som

-         Ľudia

-         Kultúra

-         Príroda

-         Dieťa a svet

-   POBYT  VONKU

-   HYGIENA, OBED

-   ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU

-   ODPOČINOK

do 16.00   ODPOLUDŇAJŠIE a ZÁUJMOVÉ  HRY  a  HROVÉ  ČINNOSTI do odchodu  detí domov

 

Časové rozvrhnutie sa prispôsobuje veku a požiadavkám detí, činnostiam zabezpečujúcim životosprávu s vyváženým striedaním optimálneho biorytmu a vytváraním dostatočného priestoru pre hru a učenie detí.

 

 

 

 

Hlavná stránka