a 26.10.2009 sa deti z triedy Včielok a Sovíčat zúčastnili Výchovného koncertu – „SPIEVAJ SI, SPIEVAJ“, rodiny Hlbockej ktorý bol zameraný na ľudovú pieseň, ľudové hudobné zvyky. Cieľom koncertu bolo oboznámiť deti aspoň čiastočne s ľudovou piesňou, zvykmi a hudobným inštrumentárom Slovenska. V živom vystúpení sa deti tiež oboznámili s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, rôzne typy píšťal, s drumbľou, okarínou, ninerou, pílou, husľami, mrmlákom a ozembuchom.

Do Materskej školy sa vracali deti s množstvom zážitkov, otázok a piesňou na perách.

 

Hlavná stránka