Predplavecký výcvik 09.11. 2009 13.11.2009

 

V týždni od 9.11.2009 do 13.11.2009 Naše Sovíčatá absolvovali predplavecký výcvik v plavárni na 7. sídlisku v Komárne. Výcviku sa zúčastnili všetky deti, ktoré dosiahli 5 rokov. Výcvik prebiehal v odpoludňajších hodinách pod vedením skúseného trénera uja Karola,a tety Zlatky a tety Evy.

Vieme, že pohyb detí vo vodnom prostredí si vyžaduje systematickú prípravu. A to nie len otužovanie, ale i oboznamovanie sa so zákonitosťami pohybu v tomto prostredí: nadľahčenie, nemožnosť dýchania pod vodou, pôsobenie vody v očiach, ušiach, na pokožke.

Využívali sme prirodzenú hravosť detí vo vodnom prostredí, kde sme však najúzkostlivejšie dbali na bezpečnosť a postupnosť, aby sa u dieťaťa nevypestoval negatívny vzťah a postoj k vode a pohybu v nej.

Začínali sme adaptáciou na vodné prostredie so systematickým zoznamovaním sa s vodou a jej vlastnosťami. Všetko jednoznačne prebiehalo prostredníctvom hry a hrových činností. V plytkej vode to boli rôzne naháňačky, chôdza, v sede hry s pravidlami, na krokodíla – rúčkovanie po schodíkoch vo splývavej polohe so striedavým pohybom nôh, robenie vĺn – v sede pohybovali oboma rukami vpravo, vľavo – čerenie vody.

Potom nasledoval voda, ktorá siahala deťom po pás: robili bocianov – znožné poskoky s pohybom paží, robili guličky – vyhadzovanie vody dlaňami hore, robenie dažďa... Deti obľubovali kruhové hry vo vode s výskokmi, kde niektoré dosiahli aj to, že posledný výskok sa ukončil schovaním sa pod vodu alebo ľahom na vodu.

Koncom týždňa deti fúkali kašu – deti ponorené po bradu fúkali do vody alebo do dlaní, rôzne druhy špliechačiek, boje a súťaže družstiev, pumpa – dve deti stáli oproti sebe a striedavo robili drep s ponorením do vody, vlnobití, gejzír, klzáky, na schovávačku, otáčanie torpéda za pomoci pani učiteľky a pod.

Posledný deň výcviku bol dôkazom správneho a postupného prístupu, čo dokazovala odvaha všetkých detí skokom do veľkého – hlbokého bazénu, kde odmenou a potleskom sa ukončilo preplávanie niektorých detí za dozoru pani riaditeľky preplávaním celej dĺžky bazénu.

Týždeň sa skončil, deti chceli nástojčivo vo výcviku pokračovať. Povinnosti však viedli do Materskej školy k denným aktivitám ale s radostným očakávaním ďalších týždňov a túžbou všetkých detí ako sa budú už učiť plávať

 

 

 

 

Hlavná stránka