Dňa 04.11.2009 do Materskej školy na Kapitánovej 29 v Komárne zavítala dlho očakávaná návšteva zamestnancov mestskej polície v Komárne, ktorých sprevádzali ich štvornohí priatelia. Na školskom dvore plnom detí sme priamo videli ich zodpovednú a tak riskantnú prácu. Najprv deti spoznali prácu psovodov, prečo je pes tak dôležitý pri práci policajtov, ako vedia poslúchať, útočiť, aportovať, vyhľadávať, cvičiť, zadržiavať zlodejov, skákať cez prekážky a mnoho iných aktivít. Cvičených psov bolo veľa, ale veľkú radosť deťom priniesol aj malý psík v červenom overalíku, ktorého si deti s radosťou pohladili a tiež šteňa, ktoré sa stáva hravou formou budúcim útočným a ochranným psom. Napriek jesennému počasiu deti sledovali ukážku so záujmom a nadšením. Záver patril veľkému potlesku a poďakovaniu za tak nádhernú a hodnotnú návštevu, s ktorou sa nie každé dieťa stretne a má možnosť ju vidieť v priamej akcii.

Po návrate do svojich tried sa deti nevedeli vyrozprávať zo svojich dojmov a zážitkov, čo deklarovala aj túžba svoje prežívanie vyjadriť kresbou. Výtvarné práce určite deti pošlú ako odmenu Komárňanským mestským policajtom a ich nerozlučným priateľom - psom s veľkým ĎAKUJEME.

Túto priamu ukážku si určite zopakujeme aj v letných mesiacoch a pozveme na ňu aj deti zo ZŠ Ul. pohraničná.

Mestská polícia v Komárne je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Komárno.

 

 

 

 

Hlavná stránka