Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne na Eötvösovej ulici privítala deti z triedy Sovíčat dňa 13.11.2009 v odpoludňajších hodinách. Knižnica je verejná, univerzálna s rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Deti si mali možnosť prezrieť priestory knižnice, naučili sa, ako sa v nej majú správať, ako zaobchádzať s knihami, ako dodržiavať výpožičný poriadok, ako sú knihy usporiadané, aké žánre knižnica ponúka. Zároveň deti spoznali hudobné oddelenie, kde sa poriadajú rôzne koncerty, besedy a kultúrne podujatia.

Návšteva knižnice obohatila deti o nové poznanie a túžbe po literatúre rôzneho žánru a charakteru.

 

 

 

 

Hlavná stránka