Nezabudnuteľným zážitkom detí z MŠ bola návšteva stomatologickej ambulancie v Komárne – MUDr. Kökényovej, ktorá dňa 18. novembra 2009 s radosťou privítala deti z triedy Sovíčat a Včielok na svojom pracovisku, kde deti prejavili svoju odvahu odbúraním neistoty a strachu z ošetrenia svojho chrupu už len tým, že sa aktívne o všetko zaujímali, nebáli sa sadnúť do kresla, vypočuť si zvuky vŕtačky či iných nástrojov .Zaujímalo ich prostredie, dôkladná čistota a práca nie len lekárov, ale aj sestier či iného pomocného personálu. Suverenitu deti deklarovali následným rozhovorom, ktorý sa niesol na báze osobných zážitkov z vlastného vyšetrenia, či bolesti zúbkov a dôležitosti pravidelnej starostlivosti o ústnu dutinu.

Deti sa lúčili s poďakovaním, a do Materskej školy sa vrátili s množstvom otázok na základe aktívneho prežívania a seba reflexie.

 

 

Hlavná stránka