Dňa 20. novembra 2009 sa deti z triedy Včielok a Sovíčat vybrali v dopoludňajších hodinách na návštevu do blízkeho Klubu dôchodcov v Komárne, kde si prezreli výstavu ručných prác starých mám a starých otcov, ktorí deti privítali a poukazovali im výtvory, ktoré si zaslúžia obdiv. Deti obdivovali krásu farieb a trpezlivosti týchto ľudí, ktorí sa stále cítia a tešia z každého úspechu tak, ako aj deti z Našej Materskej školy.

 

Hlavná stránka