Rozprávky sú nie len pre deti, všetci ich máme radi. Preto sa deti z Materskej školy z triedy Včielok a Sovíčat v rámci speváckeho odboru pani učiteľky Evy Kerepeckej a pani učiteľky Evy Mádelovej a prezentácie školy, vybrali dňa 23. novembra 2009 v odpoludňajších hodinách na dlho očakávanú návštevu do Klubu dôchodcov.

V rozprávkach je celkom prirodzené, že mladí si chodia k starším po múdre rady. V tento deň sa deti chceli recitáciou, spevom a tancom poďakovať práve za túto múdrosť, dobrotu, lásku a všetko, čo títo ľudia v živote dosiahli a ešte aj dosahujú.

 Ľudský život má svoje prirodzené etapy, postupnosť paralelnú s prírodou. Podobne, ako jeseň je obdobím zberu dozretej úrody na zimu a zálohou pre budúcu jar, budúce leto, také je i dozrievanie ľudské. Samozrejme starší človek nemôže konkurovať vo výkonnosti mladému. Ale jeho životné skúsenosti napriek technickému pokroku, internetizácii pre rozvoj ľudstva a malých detí vždy svoju cenu majú. Veď ten, kto nepozná minulosť, nechápe prítomnosť a netuší budúcnosť.

Život je dnes uponáhľaný, náročný. Ale aj tak by sme nemali zabúdať na tých, ktorí nás vychovávali, pomáhajú pri výchove svojich vnúčat, pretože úcta k starším je prirodzená vlastnosť každého vychovávaného človeka a k tomu vedieme aj Naše deti.

 

 

 

Hlavná stránka