Ďalšou aktivitou bola brigáda pri úprave školských dvorov, ktorá tiež prebiehala vo štvrtok, dňa 26.novembea 2009. Dopoludnia pracovali hlavne rodičia a starí rodičia pri hrabaní množstva lístia, pílení konárov, zimovanie pieskovísk. Odpoludnia, keď si deti oddýchli, pridali sa k dospelým aj ich malí pomocníci, ktorí vytrvalo pracovali, malými rúčkami pomáhali až do posledného lístočka, ktorý nesmel ostať na ich dvoroch, aby boli stále krásne, pretože sú ich a radi sa tu hrávajú počas všetkých 4 ročných období.

 

Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu a aktivitu prejavenú pri realizácii jesennej brigády v Materskej škole na Kapitánovej ul.29 v Komárne

 

 

Hlavná stránka