Dňa 12.januára 2010 sme pozvali do MŠ zástupcov slovenských základných škôl v Komárne, ktorí prezentovali svoje projekty a prácu pred zápisom detí do ZŠ, ktorý bude prebiehať v druhej polovici mesiaca január 2010. Na zápis pôjde z Našej školy 28 detí.

Podľa možností a dodaného materiálu Vám predstavujeme ich prezentáciu, aby Ste sa aj vy mohli rozhodnúť, kam zapísať svoje dieťa na primárnu výchovu a vzdelávanie v Našom meste Komárno.

 

 

 Hlavná stránka