Regionálne osvetové stredisko Komárno, Centrum voľného času

 

vydali  OKRESNÉ  PROPOZÍCIE  SÚŤAŽ

 

ŽITNOOSTROVSKÉ  PASTELKY  2009

 XI. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod záštitou predsedu Trnavského kraja.

          Do tejto výtvarnej súťaže sa koncom decembra 2009 zapojili aj Naše deti svojimi výtvarnými prácami aby prezentovali MŠ a svoj talent.

 

Poslaním súťaže bolo inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie detí predškolského veku k výtvarnému prejavu. Do súťaže boli vybrané výtvarné práce detí, ktoré boli z celého roka spomedzi tých prác, ktoré usilovne tvorili tie najvydarenejšie, čím sa zvyšuje šanca maximálneho ocenenia počtu detských prác.

 

Miesto konania výstavy: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Termín konania vernisáže: 14. mája 2010 o 11. hodine

Termín konania výstavy: od 14. mája 2010 do 10. júla 2010

  

Všetci výhercovia a aj zúčastnené MŠ budú pozvané s deťmi na slávnostnú vernisáž, kde budú odovzdané vecné ceny a prebehne pekný kultúrny program pre deti. Materské školy, zúčastnené súťaže, dostanú pekný katalóg, kde budú zobrazené tie najlepšie práce z tohto ta k  významného podujatia.

 

 

 Hlavná stránka