Návšteva 1. ročníkov ZŠ Ul. Komenského

  

20.januára 2010 deti z Materskej školy, ktoré pôjdu na zápis do ZŠ navštívili 3 prvé triedy v ZŠ Ul. Komenského v Komárne. Toto stretnutie bolo plné zážitkov, nakoľko deti prežili skutočné vyučovanie, spoznali hodinu čítania, písania, počítania, zaspievali si pekné pesničky, zarecitovali básničky. Celá vyučovacia hodina prebiehala v pozícii budúceho prváka, v ozajstných školských laviciach.

Záver stretnutia si odniesol pocit radosti, spokojnosti a očakávania pred zápisom do ZŠ a hrdého pomenovania - budúci školák.

Návštevy sa zúčastnilo z počtu 28 detí 5-6 ročných 26 detí.

 

 

 Hlavná stránka