Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

 

            Dni s dátumom 21.01.2010 a 22.01.2010 boli pre mnohých z nás úplne obyčajné dni. Však pre budúcich školákov to boli dni plné napätia a očakávania. Ani sa tomu nečudujem. Veď v MŠ intenzívne precvičovali každý deň svoje vedomosti z rôznych oblastí, rozširovali kompetencie poznania. Že sú deti maximálne pripravené bolo vidieť pri ich zápise do 1. ročníka.

            Do 1. ročníka sa zapísalo 28 detí, o odklad školskej dochádzky požiadali rodičia jedného dieťaťa. Deti pôjdu do slovenských aj maďarských základných škôl.

            So zápisom a úlohami s ním spojenými sa deti popasovali statočne. Ich očká žiarili nedočkavosťou: čo to od nich v tej škole budú chcieť? Niektorí prichádzali smelo a usmiatí, iní zasa neisto a ustráchane. Dôležité však je, že svoje úlohy všetci úspešne splnili. Veľmi pekne počítali, kreslili, recitovali, spievali, hrali sa s počítačmi. Mnohé z detí už poznajú aj prvé písmenká, nájde sa dieťa, ktoré vie aj čítať, poznajú číselný rad. Pri každej otázke, som mala pocit, že sa riadia latinským príslovím "Kto chce rozumne hovoriť, musí dobre premýšľať." Bolo vidieť, že s pani učiteľkami v MŠ nezaháľajú a že si všímajú všetko okolo seba.

            Verím, že deťom nebude škola strašiakom, že do nej budú chodiť s radosťou a my sa potešíme keď sa prídu do MŠ pochváliť s prvými úspechmi a zážitkami získanými v škole.

 

 

         Na ich novej ceste za vzdelaním im všetci želáme, aby sa riadili výrokom Petroniusa "NECH SA ČOKOĽVEK UČÍŠ, UČÍŠ SA PRE SEBA!"

 

Zlatica Libaiová

 

 

 Hlavná stránka