Schôdza výboru RaPŠ

 

02.02.2010 sa uskutočnila schôdza výboru RaPŠ v MŠ na ul. Kapitánova č. 29 , Komárno

zápisnica

  

 

 Hlavná stránka