Návšteva Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo

 

V stredu  3. februára 2010 , sme navštívili s triedou VČIELOK a SOVÍČAT veľmi zaujímavú lokalitu v Hurbanove. So súhlasom rodičov sa deti usadili v autobuse, ktorý sme získali sponzorsky a s ochotou pomôcť pri tak očakávanej aktivite.

            Cieľ bol jasný – geomagnetické a meteorologické observatórium v Hurbanove, kde si deti postupne osvojovali nové poznatky priamimi aktivitami a poznávaním. Dejiny prezradili tak mimoriadne významnú udalosť v dejinách astronómie na Slovensku ako založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdárne v Hurbanove v roku 1871, zakladateľom Dr. Mikulášom Konkolym Therge, ktorý patril na prelome 19. a 20. storočia medzi popredné vedecké svetové osobnosti.

            Ťažiskom odborného programu hvezdárne bola astronomia, spektroskopia, štúdium fotosféry a chromosféry Slnka, pozorovanie komét a meteorov, fotografovanie hviezdokôp a hmlovín, spektroskopické a spektrálno-fotometrické pozorovania a všetky pozorovania, ktoré možno zahrnúť do astrofyziky, tiež určovanie času apod.

            Orientácia činnosti hvezdárne v Hurbanove historicky nadväzuje na prácu niekoľkých generácií astronómov, ktorí vo hvezdárni v Hurbanove pôsobili. Okrem klimatických podmienok, Hurbanovo patrí na našom území medzi miesta s najväčším počtom slnečných dní v roku, ktoré predurčili odborné zameranie hvezdárne – výskum Slnka, jej súčasné a hlavné poslanie – špecializovanú kultúrnovýchovnú, výskumnú, odborno-pozorovateľskú, edičnú a vývojovo-konštrukčnú činnosť.

            Od roku 1996 plní Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove aj funkciu Národného metodického centra pre sieť astronomických zariadení na Slovensku.

           

            Po úvodných slovách nasledovala samotná prehliadka hvezdárne s návštevou všetkých priestorov, možnosťou pozrieť sa do nekonečných diaľav pomocou ďalekohľadov, prejsť sa historickým parkom, v ktorom deti zaujali slnečné hodiny. Záver patril prekvapeniu v podobe veľkej kopule, v ktorej sme sa cítili ako kozmonauti na vychádzke medzi nekonečnými hviezdami, Vesmírom so stretnutiami s veľkým či malým vozom, vodnárom, rakom a inými symbolmi hviezdneho neba.

            Cesta do MŠ sa niesla nekonečnými otázkami detí, rozprávaním zážitkov, rozmýšľaním a uvažovaním, názormi a očakávaním.

Svoje pocity a hlboké citové zážitky deti zachytia vo výtvarnej súťaži – Vesmír očami detí - , ktorú vyhlásila práve táto Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

 

 

 Hlavná stránka