Nová didaktická a výpočtová technika

13.02.2010 Naša materská škola sa zapojila do projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania
- vyhlásený Metodicko pedagogickým centrom v Bratislave a spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s.
- v rámci projektu dostanú deti a učitelia novú výpočtovú a didaktickú techniku, učiteľky budú zaškolené pre používanie dodanej techniky
- materská škola bude vybavená osobným počítačom, TV Samsung, multifunkčnou tlačiarňou, digitálnym fotoaparátom, výukovými sofwarmi a didaktickou pomôckou DUPLO.

 

 

   Hlavná stránka