a 18. februára 2010 sa konala triedna schôdza v triede VČIELOK, ktorá bola zameraná na zhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za I. polrok školského roka 2009/2010.

 

Zápisnica

 

     Hlavná stránka