Výučba Anglického jazyka

 

 

SovíčatáV Materskej škole sa každý utorok odpoludnia stretávajú deti z triedy VČIELOK a SOVÍČAT s pani učiteľkou a dobrou tetou Evou PLACHOU, spolumajiteľkou Jazykovej školy PRO AMERICANA v Komárne, ktorá vedie deti od začiatkov výučby anglického jazyka až po pokročilých hravou a zaujímavou formou k správnemu osvojeniu si postupných komunikačných schopností.

 

 

Prečo by sa mali malé deti učiť cudzí jazyk?

 

„Deti, ktoré sa začnú učiť cudzí jazyk v rannom veku, vedia lepšie porozumieť svoj rodný jazyk, lebo si začínajú uvedomovať existenciu jazyka ako javu. Ich kultúrny rozhľad je širší ako kultúra, rozhľad jednojazyčných detí, ktoré často veria, že ich vlastná kultúra, jazyk a ich zvyky sú jediné, na ktorých na svete záleží. Uvedenie cudzieho elementVčielkyu do detského sveta deťom pomáha vyvinúť si schopnosť tolerancie k ľuďom odlišným od nich a z dlhodobého hľadiska prispieva k ľuďom odlišným od nich a z dlhodobého hľadiska prispieva k medzinárodnému porozumeniu.“

                            (Renzo Titone, Bilinguálne Vzdelávanie ako Veľká Hra).

 

 V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov. Záujem zo strany žiakov a ich rodičov neustále rastie. Nielen rodičia, ale aj celospoločenský vývin, otvorenie sa našej krajiny smerom k Európe si žiada dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti

 

 

     Hlavná stránka