Dňa 25.februára 2010 sa konala triedna schôdza aj v triede LIENOČIEK.

 

 

 

Zápisnica

 

     Hlavná stránka