a 25.februára 2010 sa konala triedna schôdza aj v triede SOVÍČAT. Pozornosť bola upriamená na blížiacu sa rozlúčku s deťmi odchádzajúcimi do základných škôl, na dôstojný priebeh tejto slávnosti, tiež na množstvo iných aktivít, ktoré deti ešte do konca školského roka čakajú.

 

 

zápisnica

 

     Hlavná stránka