P E R I N B A B A,

 

tak známa rozprávka pre deti, znela dlho v hlávkach Našich detí z triedy SOVÍČAT, ktoré v rámci Mesiaca knihy navštívili v odpoludňajších hodinách dňa 10. marca 2010 knižnicu Józsefa Szinnyeiho v Komárne.

Deti privítala rozprávková aula, vyzdobená maľbami a kresbami, rozprávkovými postavičkami a milými zvieratkami, ktoré deti obdivovali s následným opisom príslušnej rozprávky, z ktorej títo hrdinovia zavítali.

 

Po presune do hudobnej miestnosti, sa deti šikovne usadili na stoličky a čakali, čo sa bude diať. Pred deti sa postavila milá teta, ktorá začala už každému známu vetu – „Kde bolo, tam bolo...“ Hneď sme pochopili, že sa začína rozprávka, na ktorú sa deti veľmi tešili a dobre je poznali z televíznej obrazovky či z DVD. Ale teraz to bolo niečo iné, reálnejšie a prístupnejšie. Celú rozprávku sprevádzali nie len maňušky hlavných hrdiniek, ale aj obrázkový seriál k prebiehajúcemu deju. Ústa detí ostávali pootvorené a očká rozžiarené, ako to všetko dopadne. Samozrejme, ako v každej rozprávke, dobro zvíťazilo nad zlom, pracovitosť nad lenivosťou, láska nad nenávisťou.

Celý príbeh sa skončil veselým tancom, radosťou a dohodou k následnej návšteve tak zaujímavej aktivity ako bola táto.

 

 

 Hlavná stránka