II. etapa predplaveckého výcviku

 

z triedy SOVÍČAT trvala v týždni od 08.marca do 12. marca 2010 v odpoludňajších hodinách.

 

Deti sa už suverénne orientovali v priestoroch plavárne, zobliekli si šaty, ponaťahovali plavky a šup sa na rozcvičku k bazénu, kde ich už čakal ujo KAROL, ktorý v deťoch budil rešpekt, ale aj obdiv. Úvodná hodina patrila naučeným prvkom a základom pohybov plávania s hrami vo vode, s vodou, splývaním. Potom nasledoval samotný nácvik plávania a jednotlivých plaveckých štýlov.

S dopomocou držania sa za ruky ťahanie v splývavej polohe – so stálym dýchaním nad hladinou, ťahanie v splývavej polohe bez dýchania s hlavou ponorenou pod vodou, striedavé dýchanie, samostatný odraz od dna alebo steny či schodíkov, splývanie, kto dosplýva najďalej.

Využili sme nadľahčovacie prostriedky, pomocou ktorých sa deti udržali nad vodou, hlavne lopty, kde sme s dieťaťom boli v stálom kontakte či už verbálnom, či neverbálnom.

Deti sa vody neboja, všetky hrdinsky bojovali a pracovali vo vode podľa svojich možností aj schopností, tie šikovnejšie už plávali aj v hlbokom, veľkom bazéne, kde sa popasovali celou dĺžkou 25m bazénu, za čo ich čakal veľký potlesk.

Odmenou za aktivitu a učenlivosť, snahu a vytrvalosť boli v závere voľné hry, ktoré deti využili na šantenie, hranie ale aj precvičovanie si už naučeného a zvládnutého plaveckého štýlu.

Po ukončení výcviku nebol problém o zjedenie olovrantu, ktorý sme si priniesli so sebou, nikto ho neodmietol, ešte hádam by si aj niektorí pridali, no to už ostalo na rodičoch. Domov sa deti vrátili unavené, no šťastné, že vedia už "plávať".

 

 Hlavná stránka