V rámci Mesiaca knihy sa dňa 24. marca 2010 vybrali deti z triedy VČIELOK a SOVÍČAT do blízkej knižnice na Palatínovej ulici v Komárne na návštevu v rámci Týždňa slovenskej knihy, do detského oddelenia na návštevu spojenú s prehliadkou detskej literatúry a čítaním rozprávok, prezeraním a listovaním v knihách určených deťom v predškolskom veku, rozhovorom, poznávaním a hodnotením.
Deti mali z návštevy veľkú radosť, čo dokazovalo množstvo otázok a odpovedí.

 

 

 

   Hlavná stránka