Dňa 29. marca v dopoludňajších hodinách do Našej Materskej školy opäť zavítali milí hostia z Mestskej polície v Komárne, ktorí nepriviedli svojich štvornohých kamarátov, ale sa obliekli do služobných uniforiem a predstúpili pred deti.

Základnými atribútmi aktivít, ktoré realizujú títo policajti je  najmä forma interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí, súťaží, v MŠ hrami a priamymi aktivitami je zvýšiť dôveru detí a mládeže, verejnosti voči polícií, naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy, vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť na psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť konzumentskú komunitu, upozorniť a poradiť deťom a starším občanom proti konkrétnemu i potencionálnemu násiliu a nebezpečenstvu, zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i za bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo iných miestach, pri rôznych aktivitách, ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok, upozorniť na dopravnú výchovu na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života. Toto všetko a ešte množstvo iných činností vykonáva mestská polícia.

Deti počúvali so zatajeným dychom, no okrem krásnych uniforiem sa im páčili pomôcky, ktoré polícia využíva pri práci, obrázky a veľkú radosť im spravili aj reflexné vesty, ktoré určite využijú pri hrách na dopravu či v reálnej dopravnej akcii v doprovode rodičov či inej zodpovednej osoby.

 

Otázky a zážitky detí nemali konca, no práca políciu volá, zákon je nekompromisný a tak sme sa museli rozlúčiť.

 

 

 

 

   Hlavná stránka