V týždni od 15.marca do 31.marca 2010 sa v Materskej škole konal I. ročník internej technicko-výtvarnej súťaže o Najkrajšiu kraslicu. Rodičia vyfukovali vajíčka, deti ich zdobili, tiež vystrihovali, vyfarbovali, modelovali, konštruovali kraslice od výmyslu a bohatej fantázie detí až po kreativitu a aranžérske schopnosti. Všetky práce detí boli vystavené v priestoroch Materskej koly. Vyhodnotenie bolo spoločné za účasti všetkých detí, ktoré boli ocenené nie len pochvalou, potleskom, ale aj krásnym diplomom za aktivitu a účasť v tejto Našej súťaži.

 Táto súťaž predchádzala k motivácii blížiacej sa Veľkej noci alebo Veľkonočných sviatkov, ktorý je najvýznamnejší kresťanský sviatok. Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a korbáč. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Vykorbáčovaná či poliata dáva mužovi vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia.

 

 Tak všetkým veselú Veľkú noc!!!

 

 

 

   Hlavná stránka