P R Í R O D N É  K R Á S Y  K O M Á R N A

 

(výtvarná a literárna súťaž v rámci 19. ročníka Komárňanských dní)

 

MESTO KOMÁRNO SA NACHÁDZA NA JUHU ŽITNÉHO OSTROVA, V MIESTACH, KDE SA STRETÁVAJÚ RIEKY NITRA, ŽITAVA, VÁH A MOHUTNÝ TOK DUNAJA, V MIESTACH, KDE SA POZDĹŽ TOKOV RIEK VINULI RUŠNÉ OBCHODNÉ CESTY. DODNES JE MESTO JEDNÝM Z NAJVÄČŠÍCH HRANIČNÝCH PRECHODOV.

REGIÓN JE MIMORIADNE BOHATÝ NA ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY, KULTÚRNE PAMÄTIHODNOSTI A PRÍRODNÉ KRÁSY S OSOBITOU FLÓROU A FAUNOU PODUNAJSKA.

 

Na základe týchto aspektov, vznikla aj táto výtvarná a literárna súťaž, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času v Komárne aj pre kategóriu – deti predškolského veku, do ktorej sa zapojili aj Naše deti z triedy LIENOČIEK, VČIELOK a SOVÍČAT výtvarnými prácami naozaj cennými a krásnymi, ktoré vyjadrujú kladný vzťah k prírode a Mestu Komárno.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 26. apríla 2010 o 10,00 hod v CVČ Komárno. Víťazné práce sa stanú majetkom vyhlasovateľa súťaže a budú súčasťou výzdoby priestorov Mestského úradu v Komárne.

 

001 prirodne krasy komarna 13.04.2010 utorok.jpg
002 prirodne krasy komarna 13.04.2010 utorok.jpg
003 prirodne krasy komarna 13.04.2010 utorok.jpg
004 prirodne krasy komarna 13.04.2010 utorok.jpg
005 prirodne krasy komarna 13.04.2010 utorok.jpg
006 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
007 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
008 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
009 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
010 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
011 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
012 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
013 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
014 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
015 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
016 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
017 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
018 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
019 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
020 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
021 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
022 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
023 prirodne krasy komarna 14.04.2010 streda.jpg
036 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
037 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
038 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
039 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
040 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
041 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
042 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
043 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
044 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
045 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
046 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
047 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg
048 prirodne krasy komarna 16.04.2010 piatok.jpg

Hlavná stránka