POLÍCIA  MEDZI  NAJMENŠÍMI,

 

Je názov zaujímavej a užitočnej aktivity, ktorá sa konala v Materskej škole dňa 16. apríla 2010 v dopoludňajších hodinách , keď z detských očí žiarilo napätie i zvädavosť, tiež rešpekt pred každou políciou.

Netrvalo dlho a príslušník dopravnej polície si získal medzi deťmi pozornosť a záujem o výzbroj, výstroj, ukážky a dobré rady. Prirodzený detský záujem sa prejavil v rozhovore, počúvaní, tiež sebareflexii a vyvodzovaní správneho riešenia hlavne dopravných situácií v cestnej premávke a pri hrách detí v blízkosti cestnej komunikácie.

Deti presvedčivo opisovali priestupky hlavne svojich najbližších, ktoré svojou vážnosťou a poučením zo strany tých najmenších vyvolali aj skrytý úsmev na perách dospelých. Ale čo sa patrí, to sa patrí a predpisy treba dodržiavať vždy a všade!

Preto aj táto aktivita zohrala dôležitú zložku plnenia hlavne sociálnych, informačných, osobnostných a komunkatívnych kompetencií v predprimárnej výchove a vzdelávaní detí v predškolskom veku.

 

001 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
002 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
003 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
004 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
009 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
010 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
011 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
012 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
013 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
014 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
015 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
016 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
017 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
018 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
020 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
021 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
022 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
023 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
024 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
025 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
026 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
027 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg
029 Policia doprava 16.04.2010 piatok.jpg

Hlavná stránka