22. apríl – DEŇ ZEME

  

Zem je planéta slnečnej sústavy, ktorej stred tvorí hviezda – Slnko. Tvar Zeme, jej zloženie a deje, ktoré na nej prebiehajú sú dôsledkom jej polohy v slnečnej sústave. Zem svojim tvarom pripomína nedokonalú guľu. Guľatý tvar Zeme spôsobuje, že jednotlivé časti zemského povrchu dostávajú tým menej slnečného žiarenia, čím viac sú na sever alebo juh od rovníka čo má za následok vytvorenie klimatických, resp. bioklimatických pásiem.

Zem vykonáva 2 základné pohyby :

 

  1.  rotácia okolo vlastnej osi – striedanie dňa a noci

  2. obeh okolo Slnka – striedanie ročných období

 

Na zemi žijeme aj my, ľudia. Svoju Zem si musíme chrániť a hlavne šetriť pred vplyvom pretechnizovaného ošiaľu výdobytkov modernej doby.

Aby sa nám to spoločne darilo, musíme k tomu viesť aj Naše deti. Preto týždeň od 19. apríla do 23. apríla 2010 sa niesol v duchu priamych aktivít zameraných na Deň Zeme, ktorý sme si pripomenuli kreslením planét, maľovaním krás prírody Komárna, zbieraním prírodných materiálov, zhotovením stromov, kríkov, triedením odpadu, kreslením kriedami na asfalt, modelovaním, zostrojovaním.

Úspešné aktivity ukončíme v tomto týždni jarnou brigádou zameranou na základe pomoci rodičov na čistenie a úpravu školských dvorov, výsadbu stromčekov, kosením trávy  a drobnými prácami.

 

001 den zeme 21.04.2010 streda.jpg
002 den zeme 21.04.2010 streda.jpg
003 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
004 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
005 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
006 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
007 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
008 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
009 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
010 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
011 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
012 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
013 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
014 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
015 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
016 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
017 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
018 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
019 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
020 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
021 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
022 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
023 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
024 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
025 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
026 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
027 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
028 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
029 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
030 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
031 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
032 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
033 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
034 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
035 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
036 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
037 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
038 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
039 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
040 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
041 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
042 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
043 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
044 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
045 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
046 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
047 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
048 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
049 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
050 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
051 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
052 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
053 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
054 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
055 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
056 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
057 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
058 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
059 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
060 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
061 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
062 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
063 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
064 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
065 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
066 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
067 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
068 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
069 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
070 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
071 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
072 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
073 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
074 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
075 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
076 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
077 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
078 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
079 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
080 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
081 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
082 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
083 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
084 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
085 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg
086 den zeme 23.04.2010 piatok.jpg

Hlavná stránka