DEŇ MATIEK LIENOČKY

Pri príležitosti dňa matiek pozvali deti z triedy Lienočiek svoje mamy do Materskej školy dňa 11. mája 2010 v odpoludňajších hodinách. Okrem srdiečok im pripravili aj pekný kultúrny program. Všetky deti boli odmenené potleskom a tiež nechýbal sladký božtek s poďakovaním a vyjadrením úprimnej detskej lásky a vďaky.

 

 

001 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
002 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
003 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
004 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
005 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
006 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
007 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
008 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
009 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
010 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
011 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
012 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
013 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
014 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
015 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
016 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
017 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
018 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
019 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
020 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
021 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
022 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
023 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
024 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
025 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
026 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
027 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
028 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
029 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
030 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
031 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
032 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
033 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
034 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
035 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
036 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
037 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
038 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
039 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
040 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
041 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
042 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
043 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
044 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
046 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
047 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
048 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
049 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
050 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
051 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
052 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
053 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
054 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
055 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
056 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
057 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
058 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
059 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
060 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
061 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
062 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
063 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
064 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
065 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
066 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
067 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
068 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
069 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
070 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
071 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg
072 den matiek lienocky 11.05.2010 utorok.jpg

Hlavná stránka