KONCERT V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

 

Umenie je súčasť nášho života. Je všade... Tvoríme ho, tešíme sa z neho a udržujeme jeho hodnoty v čase. Každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent už v predškolskom veku, prezentovať ho a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov a úspechov.

Preto aj deti 5-6 ročné z Našej Materskej školy navštívili dňa 19.mája 2010 koncertnú sálu v ZUŠ na Ulici letnej č. 12 v Komárne. Spoločne sme sa oboznámili s hudobnými nástrojmi, spevom aj tancom. Nechýbalo ani pozvanie na ZÁPIS detí na rôzne umelecké odbory, tiež hrejivý pocit z počutia prekrásnych tónov bývalého škôlkara, ktorý si rád zaspomínal na svoje začiatky a úspechy práve u Nás.

Záujem detí o hru na rôznych hudobných nástrojoch bol obrovský. Záleží len na nás dospelých ako rozvinieme talent a nadanie svojich detí!

 

001 zus 19.05.2010 streda.jpg
002 zus 19.05.2010 streda.jpg
003 zus 19.05.2010 streda.jpg
005 zus 19.05.2010 streda.jpg
006 zus 19.05.2010 streda.jpg
007 zus 19.05.2010 streda.jpg
008 zus 19.05.2010 streda.jpg
009 zus 19.05.2010 streda.jpg
010 zus 19.05.2010 streda.jpg
011 zus 19.05.2010 streda.jpg
012 zus 19.05.2010 streda.jpg
013 zus 19.05.2010 streda.jpg
015 zus 19.05.2010 streda.jpg
016 zus 19.05.2010 streda.jpg
018 zus 19.05.2010 streda.jpg
019 zus 19.05.2010 streda.jpg
020 zus 19.05.2010 streda.jpg
021 zus 19.05.2010 streda.jpg
022 zus 19.05.2010 streda.jpg
023 zus 19.05.2010 streda.jpg
024 zus 19.05.2010 streda.jpg
026 zus 19.05.2010 streda.jpg
028 zus 19.05.2010 streda.jpg
029 zus 19.05.2010 streda.jpg
030 zus 19.05.2010 streda.jpg
031 zus 19.05.2010 streda.jpg
035 zus 19.05.2010 streda.jpg
036 zus 19.05.2010 streda.jpg
037 zus 19.05.2010 streda.jpg
038 zus 19.05.2010 streda.jpg
039 zus 19.05.2010 streda.jpg
040 zus 19.05.2010 streda.jpg
042 zus 19.05.2010 streda.jpg
043 zus 19.05.2010 streda.jpg
044 zus 19.05.2010 streda.jpg
045 zus 19.05.2010 streda.jpg
046 zus 19.05.2010 streda.jpg
047 zus 19.05.2010 streda.jpg
048 zus 19.05.2010 streda.jpg
049 zus 19.05.2010 streda.jpg
050 zus 19.05.2010 streda.jpg
051 zus 19.05.2010 streda.jpg
052 zus 19.05.2010 streda.jpg
053 zus 19.05.2010 streda.jpg
054 zus 19.05.2010 streda.jpg

Hlavná stránka