Predplavecký výcvik 17.05. 2010 až  21.05.2010, tretia záverečná etapa

 

Ani sme sa nenazdali a už sme na konci poslednej etapy predplaveckého výcviku v školskom roku 2009/2010. Všetky deti, ktoré sa mohli zúčastniť výcviku dokazovali svoje schopnosti vo všetkých základných pojmoch nasledovne:

listajel

Splývanie s položením tela na vodu so vzpažením.

listajel

Splývanie na prsiach, čiže splývanie v ľahu vpredu, hlava medzi ramenami tvárou ponorenou do vody, nohy voľne vystreté.

listajel

Splývanie v ľahu vzadu s rukami vo vzpažení, hlava mierne predklonená, nohy voľne vystreté.

listajel

Plávanie na prsiach ako plávanie v ľahu vpredu na vode.

listajel

Plávanie pod vodou je obdobné plávaniu na prsiach.

listajel

Kraul ako najrýchlejší spôsob plávania s postupným nadychovaním sa. Deti sme naučili pracovať celými dolnými končatinami, nie len od kolien, s kruhovým pohybom paží s pravidelným striedaním. Deti obyčajne majú sklon vykonávať pohyby končatín súčasne alebo len s malým časovým odstupom. Preto umele predlžujeme čas medzi prácou dolných a horných končatín s pernamentným dýchaním nad hladinou. Posledné sme učili súhru dýchania s ostatnými pohybmi.

listajel

Spoznali všetky plavecké štýly, hry a aktivity, ktoré si aj vytrvale precvičovali v malom bazéne.

Nechýbalo smelé odhodlanie skočiť a zaplávať si aj vo veľkom bazéne. Smelšie boli dievčatá ako chlapci. 5 dievčat už dokáže preplávať 25m dĺžku veľkého bazénu za čo im patril potlesk všetkých detí.

 

No a najväčším ocenením pre všetky deti boli krásne DIPLOMY a zlaté MEDAILY, ktoré im osobne odovzdal ujo KAROL. Záver celému výcviku patril veľkému zborovému HURÁÁÁ

 

 

001 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
002 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
003 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
004 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
005 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
006 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
007 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
008 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
009 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
010 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
011 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
012 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
014 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
015 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
016 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
017 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
018 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
019 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
020 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
022 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
023 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
025 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
026 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
027 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
028 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
029 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
031 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
032 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
034 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
035 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
036 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
037 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
038 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
039 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
040 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
041 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
042 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
043 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
044 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
045 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
046 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
047 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
048 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
049 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
050 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
052 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
054 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
055 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
056 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
058 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
059 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
060 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
061 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
062 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
063 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
065 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
066 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
067 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
068 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
069 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
070 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
071 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
072 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
073 plavecky vycvik 20.05.2010 stvrtok.jpg
074 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
075 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
076 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
077 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
078 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
079 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
080 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
081 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
082 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
083 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
084 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
085 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
086 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
087 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
088 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
089 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
090 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
091 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
092 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
093 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
094 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
095 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
096 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
097 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
098 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
099 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
100 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
101 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
102 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
103 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
104 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
105 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
106 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
107 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
109 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
110 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
111 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
112 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
113 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
114 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
115 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
116 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
117 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
118 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
119 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
120 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
121 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
122 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
123 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
124 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
125 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
126 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
127 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg
128 plavecky vycvik 21.05.2010 piatok.jpg

Hlavná stránka