DÚHOVÝ  SVET  ROZPRÁVOK

 

 Pod týmto názvom sa nieslo podujatie, ktoré ako 1. ročník zorganizoval OMEP (Organisation Mondiale pour ĺ Edukation Préscolaire), venované významnému redaktorovi, nakladateľovi, publicistovi, prozaikovi autorovi literatúry pre mládež, tajomníkovi, neskôr správcovi Matice slovenskej. Bol významným matičným organizátorom a výrazne ovplyvnil edičnú činnosť na Slovensku. Jeho priorita bola výchova detského čitateľa k estetickému vkusu a láske k slovenskej literatúre, pričom tvorba pre deti a mládež sa prelínala.

Tejto významnej aktivity sa 24.mája 2010 zúčastnili aj deti z triedy SOVÍČAT nielen príspevkom kultúrneho predstavenia v ľudovom žánri, ale aj výtvarnými prácami motivovanými obľúbenými rozprávkami detí.

 

001 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
002 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
003 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
004 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
005 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
006 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
007 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
008 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
009 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
010 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
011 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
012 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
013 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
014 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
015 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
016 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
017 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
018 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
019 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
020 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg
021 duhovy svet rozpravok 24.05.2010 pondelok.jpg

Hlavná stránka