17.06.2010 Charitatatívne vystúpenie detského speváckeho zboru Hviezdiča v evanielickom kostole v Komárne

 

 

  

 

001 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
002 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
003 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
004 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
005 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
006 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
007 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
008 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
009 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
010 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
011 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
012 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
013 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
014 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
015 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
016 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
017 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
018 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
019 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg
020 spievanie v kostole 17.06.2010.jpg

Hlavná stránka