ROZLÚČKOVÁ  SLÁVNOSŤ  S PREDŠKOLÁKMI

 

 

Po niekoľkých rokoch usilovnej práce, vytesávania jemných rýh do majstrovského diela v podobe detskej dušičky, po príjemných, bezstarostných , hravých chvíľach sa dňa 23. júna 2010 postavili s hrdosťou deti z triedy SOVÍČAT pred svojich mladších kamarátov, pani učiteľky a dobré tetušky, na prahu veľmi dôležitej cesty života, na vstup do základnej školy.

Keď sa vo svojich spomienkach vrátime dozadu a zaspomíname si na ich prvý príchod do MŠ, zdá sa nám priam neuveriteľné, že uplynulo už toľko času. Každé dieťa bolo iné, jedno nesmelé, druhé príliš aktívne, jedno tichučké, druhé až príliš zhovorčivé. I keď sa stretli tie najrozmanitejšie povahy, ich srdiečka mali jedno spoločné – všetky chceli byť milované a všetky chceli rozdávať lásku. Detská dušička je veľká. Boli aj chvíle, keď sme ich možno nevedeli správne pochopiť. Vtedy nás svojou spontánnosťou dokázali strhnúť a my sme sa od nich mohli mnohému naučiť. Bolo to vzájomné obohacovanie. Nastali dni pohody, spokojnosti a radosti. Deti sa naučili vážiť si jeden druhého a navzájom si pomáhať. Bola to pre nás odmena za naše úsilie a citlivý prístup k nim.

V našej výchovno-vzdelávacej činnosti nám išlo predovšetkým o to, aby deti, ktorým začína školská dochádzka, boli na školu dostatočne pripravené, mali radosť z nových poznatkov a prejavovali záujem o nové informácie. Dúfame, že sa nám to podarilo a že prechod detí do hravého učenia k novým formám práce zvládnu bez väčších problémov. Záleží aj na Vás – rodičoch, ako usmerníte prvé kroky Vášho dieťaťa, ktoré ho povedú do školy. Verím, že dokážete spolu prekonať každú prekážku.

         Deti sa lúčili s Materskou školou dôstojne s úsmevom ale aj so slzičkou ktorá sa pomaly kotúľala po nejednom líčku či líci. Tak, ako sa všetko v živote raz niečo začína, tak aj raz pomaly skončí. Skončila sa aj rozlúčková slávnosť, ktorá bola korunovaná odovzdávaním kníh, vysvedčení za absolvovanie krúžkovej činnosti a v tomto školskom roku po prvý raz deti stískali v drobných rúčkach naozajstné OSVEDČENIE o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ako súčasť prvotného ďalšieho vzdelávania v sústave sietí školstva.

 

Na záver mi dovoľte, aby som sa aj touto cestou poďakovala v mene celého kolektívu všetkým rodičom a im blízkym za všetko to, čo po dlhé roky investovali v rámci spolupráce do Materskej školy, za pomoc a ochotu, za dôveru, ktorú nám preukazovali už len v tom, že každý deň nám odovzdávali svoje ratolesti s dôverou a láskou. Preto majme spoločne naďalej otvorené svoje srdcia, lebo kto robí svoju prácu s otvoreným srdcom, bude odmenený tým najkrajším darom – detským úsmevom.

 

Verím, že budete so svojimi deťmi šťastní, čo Vám zo srdca prajem ja, riaditeľka školy, pani učiteľky, ale aj celý personál Materskej školy.

Zlatica LIBAIOVÁ

 

010 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
011 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
012 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
013 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
014 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
015 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
016 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
022 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
023 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
025 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
026 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
027 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
028 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
029 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
030 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
031 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
032 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
033 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
034 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
035 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
036 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
037 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
038 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
039 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
040 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
041 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
042 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
043 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
044 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
045 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
046 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
047 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
048 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
049 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
050 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
051 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
052 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
053 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
054 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
055 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
056 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
057 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
058 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
059 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
060 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
061 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
062 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
063 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
064 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
065 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
066 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
067 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
068 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
069 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
070 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
071 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
072 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
073 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
074 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
075 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
076 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
077 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
078 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
079 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
080 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg
081 rozlucka so skolou 23.06.2010 streda.jpg

Hlavná stránka