Na základe vyhlásenia  ZŠ Pohraničná č. 9 v Komárne sme dňa 3. decembra 2009 zaslali do výtvarnej súťaže práce detí z Našej MŠ do ktorej sme sa zapojili detskými výtvarnými prácami na tému:

 

MAĽUJEME  ZIMU,  ČAROVNÉ VIANOCE.

 

Vyhodnotenie výtvarných prác bude dňa 15.decembra 2009 v dome Matici slovenskej v Komárne

 

 

 

Hlavná stránka