ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011

 

 

Dňa 02.09.2010 sa v Materskej škole na Kapitánovej ul.29 v Komárne, opäť ozval detský smiech, detská vrava ale aj zopár slzičiek, ktoré sa kotúľali po malých líčkach hlavne novoprijatých detí. Tak ako vietor posušili mokrú trávičku, tak aj pohladenie a láskavé slovo dobrých „tetušiek“, usušilo slzičku na uslzených tváričkách. Zjavil sa úsmev a radosť z nových hračiek, prostredia a krásne prežitého dňa naplneného množstvom zážitkov a nových skúseností.

Dovoľte mi, aby som nie len deťom, pedagógom, celému kolektívu, ale aj rodičom popriala v novom školskom roku 2010/2011 veľa zdravia, trpezlivosti, obetavosti, optimizmu a porozumenia pri spoločnej výchove a vzdelávaní nám zverených detí.

 

V mene celého kolektívu, Zlatica Libaiová , riaditeľka školy.

 

0001 zaciatok roka 24.08.2010.jpg
0002 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0003 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0004 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0005 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0006 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0007 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0008 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0009 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0010 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0011 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0012 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0013 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0014 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0015 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0016 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0017 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0018 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0019 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0020 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0021 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0022 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0023 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0024 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0025 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0026 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0027 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0028 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0029 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0030 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0031 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0032 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0033 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0034 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0035 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0036 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0037 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0038 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0039 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0040 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0041 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0042 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0043 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0044 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0045 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0046 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0047 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0048 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0049 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0050 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0051 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0052 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0053 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0054 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0055 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0056 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0057 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0058 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0059 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0060 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0061 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0062 zaciatok roka 02.09.2010.jpg
0063 zaciatok roka 02.09.2010.jpg

Hlavná stránka