S E P T E M B R O V É   D N I    A    A K T I V I T Y

 

Ani sme sa nenazdali a mesiac september sa stretol s mesiacom október. Podali si štafetu mesiacov, ktoré pekne nasledujú za sebou podľa kalendára. Deti, ktoré prišli do Materskej školy sú už v plnom prúde plnenia výchovno-vzdelávacích plánov cielených ku každému dieťaťu jednotlivo, stavaných na individuálnych možnostiach a schopnostiach každého, smerom k daným dispozičným kompetenciám a ich maximálnemu dosiahnutiu vytýčených cieľov..

Malým deťom, ktoré po prvý krát prišli do MŠ už dávno uschli slzičky na líčkach a všetci sme sa postupne adaptovali na organizačný rozpis denných činností v Materskej škole.

Fotodokumentácia deklaruje spoločne prežité aktivity v triede LIENOČIEK, VČIELOK a SOVÍČAT.

 

 

001 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
002 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
003 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
004 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
005 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
006 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
007 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
008 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
009 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
010 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
011 skolka september aktivity 27.09.2010 pondelok.jpg
012 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
013 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
014 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
015 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
016 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
017 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
018 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
019 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
020 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
021 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
022 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
023 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
024 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
025 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
026 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
027 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
028 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
029 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
030 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
031 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
032 skolka september aktivity 28.09.2010 utorok.jpg
052 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
053 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
054 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
055 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
056 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
057 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
058 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
059 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
060 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
061 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
062 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
063 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
064 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
065 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
066 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
067 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
068 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
069 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
070 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
071 skolka oktober aktivity 01.10.2010 piatok.jpg
072 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
073 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
074 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
075 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
076 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
077 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
078 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
079 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
080 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
081 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
082 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
083 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
084 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
085 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
086 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
087 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
088 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
089 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
090 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
091 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
092 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
093 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg
094 skolka oktober aktivity 06.10.2010 streda.jpg

Hlavná stránka