Výstav zvierat a vtáctva

 

Oblastný výbor Komárno–SLOVENSKÝ ZVÄZ DROBNOCHOVATEĽOV, Nás srdečne ako každý rok, pozval na tradičnú VÝSTAVU ZVIERAT a VTÁCTVA, ktorú sme navštívili s deťmi z triedy VČIELOK a SOVÍČAT v piatkové odpoludnie, dňa 1. októbra 2010.

Deti s veľkou radosťou, že sa nebude oddychovať, si šikovne obuli topánky, obliekli si kabáty a šlo sa bezpečne cez mesto na Ul. františkánov 21 v Komárne, kde sa výstava konala. Deti si mali možnosť pozrieť chov holubov, zajacov, domácej hydiny a drobného exotického vtáctva. Radosť detí nemala konca kraja a verte, že deti hlavne z mestských lokalít, potrebujú tento priamy zážitok a kontakt so zvieratami a vtáctvom, nakoľko mnohé z nich ich ani správne nevedeli pomenovať.

Po návrate do MŠ svoje emócie a zážitky premietli do hier a hrových aktivít a veru nikto z detí si už nepomýlil meno či názov domácej hydiny a vtáctva.

 

001 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
002 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
003 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
004 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
006 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
007 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
008 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
011 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
012 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
013 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
014 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
015 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
016 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
017 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
018 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
019 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
020 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
021 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
022 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
023 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
024 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
025 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
026 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
027 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
028 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
029 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
030 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
031 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
032 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
033 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
034 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
035 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
036 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
037 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
038 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
039 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
040 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
041 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
042 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
043 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
044 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
045 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
046 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
047 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
048 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
050 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
051 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
052 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
053 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
054 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
055 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
056 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
057 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
058 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
059 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
060 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
061 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
062 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
063 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
064 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
065 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
066 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
067 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
068 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
069 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
070 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
071 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
072 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
075 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
077 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
080 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
081 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
083 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg
085 skolka vystava vtactva 01.10.2010 piatok.jpg

Hlavná stránka