1. ETAPA PREDPLAVECKÉHO VÝCVIKU

V týždni od 11. októbra do 15.októbra 2010 sa uskutočnila prvá etapa predplaveckého výcviku v triede SOVÍČAT , detí 5-6 ročných, v odpoludňajších hodinách v plavárni na 7. sídlisku, kde ich privítal tréner ujo Karol Béber. Počas celého týždňa sa deti oboznamovali s vodným prostredím, splývaním, plaveckými štýlmi, technikou plávania s doskou a vo štvrtok sa odvážne a smelé deti odhodlali skočiť aj do veľkého bazénu a vyplávať k okraju. Odmenou za odvahu im bol veľký potlesk kamarátov.

Po splnených úlohách a poctivom cvičení a tréningu, nasledovali hry a šantenie v malom bazéne, ktoré nemalo konca kraja. Ale všetko sa raz musí skončiť, tak aj pobyt v plavárni v 1. týždennom kurze sme ukončili. Pre deti plánujeme pokračovať v predplaveckej príprave aj v jarných mesiacoch. A aby deti nevyšli tak povediac „z cviku„ môžu poprosiť svojich rodičov, aby sa spoločne vybrali do plavárne a svoje zručnosti si spoločne zdokonaľovali v súvislosti s otužovaním svojho zdravia.

 

001 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
002 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
003 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
004 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
005 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
006 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
007 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
008 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
009 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
010 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
011 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
012 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
013 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
014 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
015 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
016 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
017 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
018 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
019 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
020 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
021 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
022 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
023 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
024 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
025 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
026 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
027 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
028 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
029 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
030 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
031 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
032 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
033 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
034 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
035 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
036 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
037 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
038 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
039 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
040 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
041 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
042 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
043 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
044 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
045 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
046 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
047 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
048 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
049 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
050 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
051 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
052 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
053 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
054 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
055 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
056 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
057 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
058 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
059 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
060 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
061 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
062 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
063 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
064 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
065 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
066 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
067 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
068 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
069 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
070 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
071 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
072 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
073 skolka plavaren 11.10.2010 pondelok.jpg
074 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
075 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
076 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
077 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
078 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
079 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
080 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
081 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
082 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
083 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
084 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
085 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
086 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
087 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
088 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
089 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
090 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
091 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
092 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
093 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
094 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
095 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
096 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
097 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
098 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
099 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
100 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
101 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
102 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg
103 skolka plavaren 12.10.2010 utorok.jpg

Hlavná stránka