Dňa  22.10.2010 sme poslali  tetuškám a ujom z Mestskej polície v Komárne práce, ktoré  zachytávajú atmosféru spoločne strávených chvíľ  pri  priamej  aktivite  ukážky  zásahu so svojimi štvornohými  kamarátmi, ktorá sa uskutočnila 23. septembra v priestoroch školského dvora ZŠ Ul. Pohraničná v Komárne.

Aj  takouto formou chceme opakovane poďakovať za krásne strávené chvíle , ktoré budú dlho rezonovať v srdiečkach detí s dobrým pocitom, že sú aj policajti, ktorí strážia a chránia bezpečnosť nie len detí, ale aj všetkých občanov  Mesta Komárno a blízkeho okolia.

Ďakujeme a tešíme sa na nové spoločné stretnutia a aktivity.

 

Deti a pani učiteľky

 

001 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

002 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Adam Tóth

003 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Laura Őri

004 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Diana Plachá

005 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Róbert Kovács

006 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Noel Nagy

007 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Šimon Takács

008 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Slavomír  Konc

009 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

František Kajan

010 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Adam Sádovský

011 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Denisa Križanová

012 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Tamara Šupicová

013 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Natália Perpitsová

014 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Lucia Hollósy

015 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Dávid Adamík

 

016 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Sofia Mečárová

017 skolka obrazy policii 05.11.2010 piatok.jpg

Veronika Lévayová

Hlavná stránka