SKORÉ  ZAČIATKY – takýto názov nesie krúžok anglického jazyka, ktorý sa aj v tomto školskom roku 2010/2011 začal v mesiaci október 2010 a potrvá do konca mája 2011, keď úspech a komunikačné jazykové schopnosti detí budú ocenené nielen dobrým pocitom ale aj radosťou nad získaným OSVEDČENÍM o absolvovaní základov anglického jazyka v rámci predprimárneho vzdelávania v Materskej škole.

Krúžková činnosť prebieha v odpoludňajších hodinách vždy v utorok pod vedením pani učiteľky Evy Plachej. Aktivity sú zamerané na hru a hrové činnosti a edukačné aktivity so zámerným osvojovaním si nových slov a slovných spojení. Deti sa na tieto stretnutia vždy veľmi tešia plné očakávania a radosti z poznávania niečoho nového.

 

001 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
002 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
003 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
004 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
005 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
006 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
007 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
008 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
009 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
010 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
011 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
012 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
013 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
014 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
015 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
016 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
017 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
018 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
019 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
020 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
021 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
022 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
023 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
024 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
025 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
026 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
027 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
028 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
029 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
030 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
031 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
032 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
033 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
034 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
035 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
036 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
037 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
038 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
039 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
040 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
041 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
042 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
043 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
044 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
045 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
046 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
047 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
048 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
049 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
050 skolka anglicitina 23.11.2010 utorok.jpg
P1060538.jpg

Hlavná stránka