V jesennom období po havarijnej situácii, ktorá vznikla po intenzívnych dažďoch v letných mesiacoch, sa za pomoci vyčlenených peňazí Mesta Komárno podarilo zrekonštruovať zadné ľavé krídlo vonkajšej fasády budovy spojené s výmenou 5. okien. Práca bola prevedená prostredníctvom COMORRA servis.
Škoda len, že sa nenašlo viac peňazí z mestského rozpočtu, aby bola zrekonštruovaná celá fasáda s potrebnými náležitosťami, nakoľko budova Materskej školy si zaslúžene nesie čestné uznanie v predprimárnej príprave detí pred vstupom do ZŠ.
Veríme, že nové volebné obdobie v roku 2010 prinesie aj nové šance na dosiahnutie splnenia dlhodobých žiadostí a projektov cielených na rekonštrukciu Našej školy.

P.S. Fotodokumentácia hovorí za všetko.

 

001 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
002 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
003 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
004 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
005 skolka rekonstrukcia 13.08.2010 piatok.jpg
006 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
007 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
008 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
009 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
010 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
011 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
012 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
013 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
014 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
015 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
016 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
017 skolka rekonstrukcia 17.08.2010 utorok.jpg
018 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
019 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
020 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
021 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
022 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
023 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
024 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg
025 skolka rekonstrukcia 25.11.2010 stvrtok.jpg

Hlavná stránka