FAREBNÝ SVET NA PAPIERI

 

– sa volá projekt realizovaný v Materskej škole v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Školského vzdelávacieho programu 1. Ekoškôlky v Komárne, aplikovaný v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty UKF v Bratislave.

Realizácia projektu spočíva v zostave štyroch variantov s odlišnými obrázkami Obríkových pracovných zošitov pre všetky deti z Materskej školy. Tieto zošity sú určené na predaj rodičom na báze dobrovoľnosti. Vypracované pracovné zošity sa môžu zapojiť do postupovej súťaže o pekné ceny. Tak držíme palce a spoločne sa tešíme z veľkého záujmu zo strany rodičov a detí, z uvedomelého prístupu a postupného uvedomovania si dôležitosti poznávania a ochrany prírody a životného prostredia aj prostredníctvom takýchto priamych aktivít rodičov a detí.

 

001 skolka farebny svet 14.12.2010 ut.jpg
002 skolka farebny svet 14.12.2010 ut.jpg
003 skolka farebny svet 14.12.2010 ut.jpg
004 skolka farebny svet 14.12.2010 ut.jpg
005 skolka farebny svet 14.12.2010 ut.jpg

Hlavná stránka