VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ ŠKÔLKÁROV
 

Dňa 20. decembra 2010 sa deti z triedy Sovíčat zúčastnili netradičného športového dopoludnia vo veľkej telocvični ZŠ Ul. pohraničná 9 v Komárne. Netradičného preto, lebo aj deti z materských škôl chceli ukázať svoje kvality nie len v kognitívnych vedomostiach, ale aj v zdravom športovom zápolení medzi družstvami v zastúpení hráčov nie len chlapcov, ale aj dievčat. Deti sa obliekli do naozajstných dresov mladších futbalistov a začal ozajstný futbalový turnaj.

Súťaže prebiehali v 15 minútových intervaloch s krátkymi prestávkami medzi troma MŠ, v ktorých sa vystriedali všetky deti. Do postupového finále sa dostali dve najlepšie družstvá. Bojovnosť detí zvíťazila spravodlivo remízou víťazných družstiev.

Záver patril odovzdávaniu Diplomov, kde MŠ Kapitánova sa umiestnila na 2. mieste. Veľkú radosť Nám spravila Sofika Mečárová, ktorá obdržala Diplom za najlepšieho futbalového strelca gólov – tak chlapci, čo na to poviete?

 

001 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
002 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
003 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
004 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
005 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
006 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
007 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
008 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
009 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
010 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
011 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
012 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
013 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
014 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
015 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
016 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
017 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
018 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
019 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
020 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
021 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
022 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
023 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
024 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
025 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
026 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
027 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
028 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
029 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
030 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
031 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
032 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
033 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
034 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
035 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
036 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
037 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
038 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
039 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
040 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
041 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
042 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
043 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
044 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
045 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
046 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
047 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
048 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
049 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
050 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
051 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
052 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
053 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
054 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
055 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
056 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
057 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
058 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
059 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
060 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
061 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
062 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
063 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
064 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
065 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
066 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
067 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
068 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
069 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
070 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
071 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
072 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
073 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
074 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
075 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
076 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
077 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
078 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
079 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
080 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
081 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
082 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
083 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
084 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
085 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
086 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
087 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
088 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
089 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
090 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
091 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
092 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
093 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
094 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg
095 skolka vianocny turnaj 20.12.2010 po.jpg

Hlavná stránka