V I A N O Č N Á  A K A D É M I A

 

Vo večerných hodinách sa konala dňa 21. decembra 2010 slávnostná akadémia žiakov zo ZŠ Pohraničná ul. 9 v Komárne v Dome Matici Slovenskej, na ktorej vystúpili aj deti z triedy Včielok a Sovíčat v rámci speváckeho odboru Hviezdička. Deti sa predstavili s vianočnými piesňami a koledami, ktoré sa niesli medzi divákov dobrej vôle so želaním pokoja a mieru všetkým ľuďom na celej Zemi.

 

 

 

 

015 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
016 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
017 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
018 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
019 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
020 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
021 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
022 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
023 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
024 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
025 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
026 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
027 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
028 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
029 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
030 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
031 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
032 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
033 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
034 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
035 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
036 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
037 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
038 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
039 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
040 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
041 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
042 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
043 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
044 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
045 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
046 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
047 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
048 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
049 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
050 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
051 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
052 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
053 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg
054 skolka vianocne vystupenie 21.12.2010 ut.jpg

Hlavná stránka