Zápis detí do ZŠ

 

V dňoch 20.a 21. januára  prebiehal zápis detí do prvého ročníka základných škôl, kde deti z triedy SOVÍČAT spoločne so svojimi rodičmi navštívili zvolenú základnú školu podľa svojich predstáv a s pocitom neznámeho, úspešne  absolvovali  zápis Svojich detí. V školskom roku 2010/2011 sa zápisu zúčastnilo 18 detí. Všetky deti hravo zvládli zadané úlohy či otázky a ani sa nenazdali,  bolo po zápise. Mnohí deň zápisu prežívali v slávnostnej atmosfére, niektorí z rodičov pociťovali väčšiu trému a napätie ako ich deti, čo je pochopiteľne pri tak dôležitom životnom kroku a rozhodovaní.

Ani sa nenazdáme a z absolventov predprimárneho vzdelávania sa  stanú naozajstní absolventi primárneho vzdelávania. Zmyslom detstva je rast v súlade a jednote zrenia a učenia, pričom základným motívom detstva je uspokojenie práve z tohto stavu a potešenia byť dieťaťom, neskôr  žiakom až dospelou osobnosťou so všetkým danými kompetenciami každého jedinca.        

No a nám  zostanú v srdciach krásne spomienky na  spoločne strávené chvíle v Materskej škole a pocit, že v deťoch sme vybudovali zdravú sebaúctu a sebavedomie, ktoré sú cieľom  celoživotného  osobnostného rastu  a podmienenou efektivitou učenia sa nielen dieťaťa, ale aj dospelého v tom najširšom slova zmysle.

 

Hlavná stránka