Ani sme sa nenazdali a je tu čas ne zhodnotenie I. polroku školského roka 2010/2011. Preto sa dňa 27. januára 2011 stretli členovia výboru RaPŠ pri Materskej škole, Kapitánova ul. 29 v Komárne v odpoludňajších hodinách, kde na zasadanie výboru boli prizvaní aj hostia za vedenie MŠ, RŠ a do budúceho šk. r.2011/2012 navrhnutá preberajúca hospodárka pani Eva Gabrielová.

Zasadanie výboru prerokovalo všetky body programu, ktorý zachytáva podrobná zápisnica.

 

zápisnica schôdze výboru RaPŠ 27.01.2011

Hlavná stránka