VESMÍR OČAMI DETÍ

 

Aj v tomto školskom roku 2010/2011 sa Naša Materská škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, ako XXVI. ročník, ktorú vyhlásila SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ v HURBANOVE v spolupráci s HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU a REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI.

Do súťaže sme sa zapojili s 11. prácami jednotlivcov, ktorí predstavujú 1. kategóriu súťažiacich – deti predškolského veku.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do 31. marca 2011 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola je plánovaná na 8. apríla 2011.

 

 

 

001 skolka vesmir ocami deti 17.02.2011 st.jpg
002 skolka vesmir ocami deti 17.02.2011 st.jpg
003 skolka vesmir ocami deti 17.02.2011 st.jpg
004 skolka vesmir ocami deti 17.02.2011 st.jpg
005 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
006 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
007 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
008 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
009 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
010 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
011 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
012 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
013 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
014 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
015 skolka vesmir ocami deti 25.02.2011 pi.jpg
016 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg
017 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg
018 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg
019 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg
020 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg
021 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg
022 skolka vesmir ocami deti 28.02.2011 po.jpg

Hlavná stránka