NÁVŠTEVA  S PREKVAPENÍM

  

Dňa 3. februára 2011, keď sa deti v Materskej škole na Kapitánovej ul. 29 v Komárne aktívne venovali svojmu Svetu rozprávok, zrazu zazvonil pri dverách zvonec. Deti sa na chvíľku odpútali od svojich príbehov a zvedavými očkami hľadeli do pootvornej vstupnej brány, kde sa objavilo veľké auto, ktoré pripomínalo skôr vojenské vozidlo ako bežné vozidlá, ktoré premávajú po Našich cestách. To bolo len prekvapenie, keď sme začali nosiť do MŠ rôzne krabice, plné prekvapení a túžobného očakávania čo v nich je asi ukryté? Prezradil Nám to ujo Erich Rosendorfský z Rakúska, ktorý v rámci dohody a humanitných aktivít zavítal aj so svojimi pomocníčkami medzi deti. Keďže ujo Erich rozprával len po nemecky, tety deťom všetko pohotovo preložili do im zrozumiteľného vyučovacieho jazyka. A čo v tých záhadných a tajomných krabiciach bolo? Predsa hračky, školské potreby písacie potreby, niečo do lekárničky, puzzle a mnoho ďalších drobností. Nechýbali ani maškrty, ale tie rozdáme deťom po dohode s rodičmi v deň karnevalových osláv, ktoré budú v Materskej škole v utorok,15.februára 2011 dopoludnia.

 

Návšteva odišla a Nám ostáva len veľké poďakovanie nie len za milé prekvapenie, ale aj za darčeky, ktoré všetkých potešili.

 

V mene všetkých detí a kolektívu, Zlatica Libaiová, riaditeľka školy.

 

 

001 erich 03.02.2011 st.jpg
002 erich 03.02.2011 st.jpg
003 erich 03.02.2011 st.jpg
004 erich 03.02.2011 st.jpg
005 erich 03.02.2011 st.jpg
006 erich 03.02.2011 st.jpg
007 erich 03.02.2011 st.jpg
008 erich 03.02.2011 st.jpg
009 erich 03.02.2011 st.jpg
010 erich 03.02.2011 st.jpg
011 erich 03.02.2011 st.jpg
012 erich 03.02.2011 st.jpg

Hlavná stránka